Låse og cylindre til kulturinstitutioner

Mens sikring af teatre og spillesteder oftest kan sammenlignes med almindelig sikring af forsamlingslokaler, gælder der helt særlige forholdsregler, når det kommer til museers sikring af national kulturarv. Kravene varierer, men er generelt på niveau med Forsikring & Pensions sikringsniveauer 50 og 60, dog med den forskel, at der ofte kræves særlige højsikkerhedscylindre og mere end en godkendt barriere mellem det offentlige område og de sikrede genstande.

Hos Mejlshede Gruppen sikrer vi adskillige teatre, spillesteder og museer og derfor opmærksom på de særlige krav der stilles til både sikring af genstande og personsikkerhed i forbindelse med brand.