Ofte er der særlige krav til aflåsningen af institutioner der bevirker, at traditionelle løsninger ikke kan anvendes. På mange børneinstitutioner er det f.eks. kotume at installere højt placerede håndtagslåse, så børnene ikke selv kan betjene håndtaget.

Tilsvarende på gitterlåger til legepladser, hvor gitterportslåsen ofte skal modificeres eller suppleres af anden aflåsning, så børnene ikke selv forlader området.

Der er også særlige hensyn at tage på døre, der lukker automatisk, så børnene ikke kan få deres fingre i klemme i bagkanten af en dør.

I Mejlshede Gruppen er vi specialister i børneinstitutioners særlige aflåsningsbehov og forstår derfor de udfordringer du står over for, når både de ansattes arbejdsmiljø og børnenes sikkerhed skal tilgodeses.

Søger du noget, som du umiddelbart ikke finder, så kontakt os på tlf. 35393939 eller info@mejlshede.dk.