En flytning må gerne være spændende, men helst ikke når det kommer til sikring og sikkerhed i de nye lokaler. Her har du en oversigt over de otte vigtigste overvejelser du skal gøre dig omkring sikring, i forbindelse med en flytning.

  • Er det kun dig, der har nøglerne? – skal du selv sørge for nøgler og låsesystem når du flytter ind, eller har udlejer allerede noget siddende, som du skal overtage eller passe ind i? Hvis du får udleveret tre nøgler til lejemålet, hvordan sikrer du dig så, at der ikke er andre – f.eks. tidligere lejere eller håndværkere – der har kopier af nøglerne. Din forsikring dækker ikke, hvis et indbrud sker ved brug af en nøgle og som virksomhed er det dig selv der skal bevise, at du opfyldte forsikringsbetingelserne på tidspunktet for indbruddet. Det bedste du kan gøre er, at investere i et låsesystem hvor nøglerne er beskyttet mod kopiering. På den måde får du mulighed for at sikre dig kontrol med de nøgler du vælger at udlevere.
  • Har du et eksisterende låsesystem der skal flyttes med eller udvides? – Nogle gange kan det svare sig at flytte et låsesystem med. F.eks. hvis rigtig mange medarbejdere har nøgler udleveret. Det betyder dog oftest, at der så skal etableres en anden aflåsning på de lokaler man fraflytter. Det er bestemt heller ikke altid, at alle cylindre blot kan flyttes over på det nye lejemål. Der skal næsten altid laves en del om og det kan derfor sjældent svare sig. Hvis du lader låsesystemet sidde, skal du huske at overdrage PIN-koder m.m. til den nye lejer af de gamle lokaler
  • Forsikringskrav! – Alle virksomheder i Danmark har en sikringsklasse de skal leve op til. Sikringsklassen står i policen, skrevet med småt. Det er de færreste virksomheder der er opmærksomme på dette krav, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser i tilfælde af indbrud. Skal du f.eks. opfylde sikringsklasse 30, skal du have både godkendte låse og alarm.
  • Alarm! – Ingen virksomhed uden en alarm. Selvom alarmen ikke forhindrer et indbrud, er den med til at reducere skaderne ved at skære ned på den tid en indbrudstyv har til rådighed. Især hvis alarmen er koblet til en tågekanon. Samtidig giver alarmen mulighed for hurtigt at få foretaget midlertidig afdækning eller aflåsning, så virksomheden ikke står åben en hel weekend efter et indbrud. En alarm er derfor næsten lige så vigtig, som den gode mekaniske aflåsning. Husk dog at opsige alarmabonnementet på dine gamle lokaler og undersøg om der allerede sidder en godkendt alarm på de nye, som du måske blot kan overtage.
  • Elektronisk adgangskontrol! – Hvis du skal bruge mange nøgler, eller hvis du bare gerne vil kunne styre i hvilket tidsrum de enkelte ansatte har adgang til virksomheden, skal du investere i et elektronisk adgangskontrolsystem. Nogle gange kan de kombineres med alarmsystemet, så der kun er et sted at administrere. Andre gange er det smartere at holde systemerne adskilt. Adgangskontrol behøver ikke at være dyrt og kan ofte konkurrere med et godt låsesystem, hvis der skal bruges mange nøgler.
  • Overvågning! – Har du behov for at overvåge aktivitet på bestemte steder i din virksomhed eller ved din facade, er det en del enklere at etablere TV-overvågningen samtidig med alarm og adgangskontrol, end at gøre det senere. F.eks. kan hændelser i alarmen eller adgangskontrollen bede udvalgte kameraer om at optage, eller en hændelse i et kamera kan udløse en handling i alarmen. Hvis du etablerer overvågning, bør du gøre dig bekendt med persondatalovens afsnit om overvågning, så du kan tage stilling til hvem der er dataansvarlig og hvor længe du ønsker data gemt. Husk også, at det ikke er alle og enhver, der må få adgang til optagelser og at ikke alt må optages
  • Dørtelefon til receptionen? – I nogle virksomheder er døren bare ulåst i åbningstiden, men andre steder er der behov for at f.eks. en receptionist kan lukke gæster ind via en dørtelefon. I mange bygninger findes dette allerede, men sidder svarapparatet det rigtige sted i forhold til din reception og er der også video i, så receptionisten kan se, hvem der lukkes ind?
  • Branddøre! – Mange steder ønsker man, at dørene blot skal stå åbne i kontortiden. For branddøre gælder det, at de ikke må holdes åbne med kiler, snore og andet. Det må kun fastholdes åbne, hvis de er udstyret med et automatisk branddørslukningssystem (ABDL), der kan lukke dem i tilfælde af brand. Nogle gange kan det være svært at finde ud af hvilke døre der afgrænser enkelte brandceller og det er derfor en god idé at kontakte det lokale beredskab for vejledning, hvis du er i tvivl.
  • Er der krav til handicapvenlig adgang? – For de fleste er det blot en god komfort, men har du ansatte med bevægelseshandicap eller er du omfattet af krav om forbedret tilgængelighed, er det væsentligt, at døre i adgangsvejen, selv kan åbne og lukke. Dette opnås med en dørautomatik, som altid kan tilsluttes f.eks. en dørtelefon i receptionen eller en adgangskontrol.
  • Har du behov for pengeskabe, brandskabe, PC-skabe, nøgleskabe, iPad-skabe eller lignende, skal du sikre dig, at der er gode muligheder for fastboltning i enten bærende væg eller gulv. Alternativt, at gulvet kan klare belastningen af et tungt pengeskab og at selve skabet rent fysisk kan komme ind gennem dørene, op ad trappen og ind på plads i lokalet hvor det skal stå, uden at ødelægge noget undervejs. Husk at indsætning og transport ofte koster lige så meget som selve skabet og at det er en fordel med flyttefolk, der er specialister i pengeskabe. Husk også, at pengeskabe gerne vil ind før alle andre møbler, da de er svære at manøvrere med.

Mejlshede Gruppen kan hjælpe dig med løsninger, der passer til netop dit firma. Ring 3539 3939 og få en sikringssnak med en af vores rådgiver, eller få et uforpligtende besøg.